Hydroizolace Ostrava, izolace plochých střech, opravy a servis plochých střech, hydroizolace průmyslových objektů

Hydroizolace Ostrava, izolace plochých střech, zateplení, opravy a servis plochých střech, izolace proti vodě   Chci izolovat plochou střechu rodinného domu   Chci izolovat střechu průmyslových objektů  

Ploché střechy

Halové objekty
 
Kontakty

Ploché střechy - izolace, servis
René Schrötter 774 501 926

 

 


www.izolujte.cz
 
  Úvod         O nás         Nabídka služeb         Fotogalerie         Napište nám         Kontakt  

Izolace proti radonu

Proti radonu musí být chráněny objekty s tzv. pobytovými prostory, které mají být postaveny na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem.

Za pobytový prostor považujeme v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.184/1997 Sb. Obytné místnosti a kuchyně ve stavbách pro bydlení a v ostatních stavbách místnosti nebo uzavřené prostory, v kterých může součet doby pobytu všech osob za kalendářní rok překročit 1000 hodin.

Typ ochrany proti radonu závisí na tom, jaký nástroj Radonového programu České Republiky (RP ČR) je uplatněn. Jedná se o vyhledávací průzkum ve starší zástavbě s cílem nalézt a ozdravit starší objekty s vyšší koncentrací radonu v ovzduší na jedné straně. Na straně druhé je pak státní regulace ochrany proti radonu pomocí preventivních ochranných opatření u nových staveb, přístaveb a rekonstrukcí v rámci stavebního řízení. Každý investor a projektant má povinnost řešit ochranné opatření proti radonu tak, aby vnitřní ovzduší v nově postaveném či zrekonstruovaném objektu zcela vyhovovalo stanoveným požadavkům.

Izolace proti radonu je základním konstrukčním prvkem každého protiradonového opatření v nové výstavbě. Její výhodou je nízká pořizovací cena a dlouhá životnost. Navíc plní současně také funkci hydroizolace. Principem ochrany je zamezení (nebo spíše značné omezení) prostupu radonu (obecně půdního plynu) mezi podložím a vnitřním ovzduším stavby vložením izolační vrstvy s vhodným difúzním odporem proti pronikání radonu do konstrukcí stavby v kontaktu s podložím. Protiradonová izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tedy i pod stěnami.

Za protiradonovou izolaci je považována každá hydroizolace, splňující požadavky normy ČSN 73 0600, která navíc splňuje následující: musí mít změřený součinitel difúze radonu, vhodnou tažnost a trvanlivost. První podmínka (znalost součinitele difúze) je důležitá při návrhu opatření proti radonu pro výpočet potřebné tloušťky izolace v závislosti na typu objektu a radonovém indexu pozemku. Požadavek vhodné tažnosti materiálu je důležitý z hlediska přenosu mezní deformace spodní stavby. Izolace musí zůstat i při mezním namáhání celistvá a neporušená. Třetí podmínkou je trvanlivost, která musí odpovídat předpokládané životnosti stavby. Celá izolace je totiž po zabudování nepřístupná a tedy jen velmi ztěží opravitelná. Jakékoliv porušení těsnosti v izolaci (ať už způsobené namáháním nebo stárnutím) zhorší ochranu celého objektu proti radonu.

Výhoda asfaltových pásů je skutečnost, že je lze plnoplošně natavovat k podkladu a je tak vyloučena existence vzduchové mezery mezi izolací a stavební konstrukcí, kde by se mohl šířit radon. Další podstatnou výhodou je jednoduchá instalace. Často se využívají pásy s vložkami z minerálních, skelných nebo syntetických vláken, eventuálně pásy na bázi modifikovaných asfaltů. Oblíbené zejména pro nízkou pořizovací cenu jsou také pásy s vložkou kovovou, u kterých je však limitující ohebnost a průtažnost fólie.

Ve většině případů (odhadem zhruba 40 - 45) je stavba umisťována na pozemek v kategorii nízkého radonového indexu, kdy jako ochana proti radonu slouží klasická hydroizolace. Zbytek pozemků patří do kategorie středního nebo spodní oblasti vysokého rizika, kde postačí chránit objekt pouze vhodně navrženou protiradonovou izolací, která pak zároveň slouží jako hydroizolace.Ploché střechy
Hydroizolace plochých střech
Zateplení plochých střech
Izolace proti spodní vodě
  Izolace proti radonu
Reference plochých střech
Poptávkový formulář

René Schrötter
774 501 926


B7 design & Infocity hosting
Ploché střechy - montáž, opravy a servis izolací proti vodě
Nahoru  

Doporučujeme: Jak izolovat | Tepelně izolační pouzdra | Zdravá výživa Ostrava | Outdoor shop